Premis

Coses destacables d'aquest any.

Característica més adoptada

Atorgat a la característica amb la progressió més gran d'"haver estat usada" any rere any.

Amb una progressió de +18.6% el 2020, aquest ha estat l'any en què CSS Grid ha passat de ser una nova tecnologia a una eina establerta.

Finalistes

2. object-fit: +17.8%
3. Variables: +15.2%

Tecnologia més adoptada

Atorgat a la tecnologia amb la progressió més gran de "ho tornaria a usar" any rere any.

Cap altra eina s'acosta a la ràpida progressió de +17.8% durant l'últim any.

Finalistes

3. CSS Modules: +10.1%

Satisfacció més alta

Atorgat a la tecnologia amb el percentatge més alt d'usuaris satisfets.

La proporció de satisfacció de 91.4% de PostCSS mostra que no es pot superar fent les coses realment bé.

Finalistes

2. CSS Modules: 86.8%
3. Tailwind CSS: 86.6%

Interès més alt

Atorgat a la tecnologia que més interès desperta per ser apresa un cop se'n té el coneixement.

Amb una proporció de 75.1%, CSS Modules ha generat el més gran interès aquest any.

Finalistes

2. Tailwind CSS: 62%

Major respostes escrites

Atorgat a l'element amb el major nombre de respostes escrites

Moltes preguntes acceptaven també respostes de tipus escrites i, amb 200 mencions, PhpStorm ha estat el més popular en general.

Finalistes

2. Udemy: 159