Característiques

CSS ha experimentat un augment de noves funcions en els darrers anys, de manera que, com era d'esperar, l'adopció quea una mica enrere, ja que la comunitat pren el seu temps per absorbir noves propietats.

Aquest gràfic presenta els diversos percentatges d'adopció de totes les característiques, agrupades per categoria.

La mida del cercle exterior correspon al nombre total de persones que coneixen la característica, mentre que el de l' interior representa aquelles que l'han usat realment.

Passeu el cursor per cada node per visualitzar les dades detallades juntament amb una superposició que representa el nombre total de persones enquestades.

Conegut
Usat

De totes les característiques mencionades a l'enquesta, quantes han estat respostes correctament?

Recursos recomanats

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.