Interaccions

Control sobre la interacció de l'usuari amb la pàgina.

Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

Ho he usat
Ho conec
No n'he sentit a parlar mai
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

Ho he usat
Ho conec
No n'he sentit a parlar mai
Hem demanat a membres de la comunitat CSS que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: Jen Simmons' Layout Land

A series of YouTube videos that explain all the new cool CSS features to build modern designs.

Hem demanat a membres de la comunitat CSS que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Stéphanie Walter

Dissenyador centrat en l'usuari i amant de CSS
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

Ho he usat
Ho conec
No n'he sentit a parlar mai
Percentatges%
QuantitatΣ

2020

Ho he usat
Ho conec
No n'he sentit a parlar mai
Percentatges%
QuantitatΣ

2020

Ho he usat
Ho conec
No n'he sentit a parlar mai