Opinions

Aquestes opinions dibuixen un quadre d'un llenguatge cada cop més madur, però també més complex. I, potser, -almenys mentre lluitem per seguir el ritme del canvi- una mica menys agradable?

CSS és fàcil d'aprendre
Percentatge completat: 80.3% (9232)
Percentatge completat: 80.3% (9232)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ
Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

CSS està evolucionant massa lentament
Percentatge completat: 80.4% (9244)
Percentatge completat: 80.4% (9244)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ
Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

S'haurien d'evitar les classes d'utilitat (no semàntiques) (.center, .large-text, etc.)
Percentatge completat: 80.2% (9220)
Percentatge completat: 80.2% (9220)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ
Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

S'hauria d'evitar la nidificació de selectors (.foo .bar ul li {...})
Percentatge completat: 80.4% (9237)
Percentatge completat: 80.4% (9237)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ
Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord
Hem demanat a membres de la comunitat CSS que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: prefers-reduced-motion

The media query to reduce motion, which helps avoid triggering dizziness and discomfort.

Hem demanat a membres de la comunitat CSS que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Jina Anne

Advocat i professional de sistemes de disseny

CSS és un llenguatge de programació
Percentatge completat: 80.6% (9262)
Percentatge completat: 80.6% (9262)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ
Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

Gaudeixo escrivint CSS
Percentatge completat: 80.6% (9261)
Percentatge completat: 80.6% (9261)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ
Molt d'acord
D'acord
Neutral
En desacord
Molt en desacord

Quina satisfacció sents sobre l'estat general de les tecnologies web?

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ
Percentatges%
QuantitatΣ

Què sents que li falta actualment al CSS?
Percentatge completat: 8.9% (1028)
Percentatge completat: 8.9% (1028)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

Pots explorar el conjunt de respostes complet per a aquesta pregunta a aquest projecte paral·lel.