Frameworks CSS

Llibreries que et proporcionen components i estils prefabricats.

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Hem demanat a membres de la comunitat CSS que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: PurgeCSS

One thing I've really started using and appreciating this year though is Purge CSS- an awesome tool for removing unused CSS. It can greatly reduce the size of your CSS, and its fast and easy to use.

Hem demanat a membres de la comunitat CSS que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Christian Oliff

Desenvolupador front-end a Trimble MAPS
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

Primer
Percentatge completat: 81.9% (9413)
Percentatge completat: 81.9% (9413)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

PureCSS
Percentatge completat: 81.9% (9415)
Percentatge completat: 81.9% (9415)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

Altres eines
Percentatge completat: 1.7% (190)
Percentatge completat: 1.7% (190)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

Altres eines d'aquesta categoria (resposta lliure).

En una escala d'entre u (cap satisfacció) i cinc (satisfacció total), quina és la satisfacció amb l'estat general de la categoria actual?