Pre i post processadors

Utilitats que augmenten CSS.

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Sass
Percentatge completat: 82.1% (9440)
Percentatge completat: 82.1% (9440)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

Less
Percentatge completat: 82.3% (9454)
Percentatge completat: 82.3% (9454)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

PostCSS
Percentatge completat: 82.3% (9454)
Percentatge completat: 82.3% (9454)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

Stylus
Percentatge completat: 82.2% (9442)
Percentatge completat: 82.2% (9442)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

Altres eines
Percentatge completat: 3.4% (394)
Percentatge completat: 3.4% (394)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

Altres eines d'aquesta categoria (resposta lliure).

En una escala d'entre u (cap satisfacció) i cinc (satisfacció total), quina és la satisfacció amb l'estat general de la categoria actual?

Recursos recomanats

Sass Fundamentals

Leverage the Sass preprocessing to empower your CSS practices and master styling complex applications.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.