Entornos

Unha das fortalezas de CSS é a súa capacidade para adaptarse a diferentes entornos, e inda así, por diferentes razóns, medios como a impresión e os correos electrónicos permanecen inexplorados pola maioría dos desenvolvedores. Pode que estes sexan a seguinte fronteira para CSS…?

Navegadores
Porcentaxe completado: 81% (9312)
Porcentaxe completado: 81% (9312)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

En qué navegadores fas probas?

Factor de Forma
Porcentaxe completado: 80.4% (9245)
Porcentaxe completado: 80.4% (9245)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

En qué tamaños e formatos de pantalla fas probas?

CSS para Imprimir
Porcentaxe completado: 80.6% (9258)
Porcentaxe completado: 80.6% (9258)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

Escribes CSS para imprimir?

Nunca (Case) nunca escribo CSS para ser impreso
Ocasionalmente De vez en cando escribo CSS para ser impreso
A miudo Escribo CSS para ser impreso para casi todos os proxectos
Principalmente Só me centro en CSS para ser impreso

CSS para Correos Electrónicos
Porcentaxe completado: 80.7% (9278)
Porcentaxe completado: 80.7% (9278)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

Escribes CSS para correos electrónicos?

Nunca (Case) nunca escribo CSS para correos electrónicos
Ocasionalmente De vez en cando escribo CSS para correos electrónicos
A miudo Escribo CSS para correos electrónicos en casi tódolos proxectos
Principalmente Só me centro en CSS para correos electrónicos