Características

CSS viu como xurdian montóns de novas características nos últimos anos, así que como podes supor a adopción é lenta segundo a comunidade vai absorbéndoas pouco a pouco.

Este gráfico representa os diferentes graos de adopción para tódalas características, afatadas por categoría.

O tamaño do cerco exterior representa o número total de usuarios que coñece a característica, mentras que o cerco interior representa a aqueles que a están usando.

Pasa por cada nodo có rato para ver información detallada xunto cunha capa representando o número total de enquisados.

O coñezo
O usei
Porcentaxes%
ContaΣ

De todas as características mencionadas na enquisa, cantas coñecía o enquisado?

Recursos Recomendados

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.