Animacións e Transformacións

Animando e transformando elementos.

Transitions
Porcentaxe completado: 84% (9651)
Porcentaxe completado: 84% (9651)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

Transforms
Porcentaxe completado: 84.1% (9663)
Porcentaxe completado: 84.1% (9663)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso
Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Miña selección do 2020: Rachel Andrew

A miña elección é unha persona chamada Rachel Andrew. Enseña CSS Grid a toda unha nova xeración de desenvolvedores.

Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Sara Soueidan

Enxeñeiro independiente de deseño e interfaces

Animations
Porcentaxe completado: 84.1% (9665)
Porcentaxe completado: 84.1% (9665)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

Perspective
Porcentaxe completado: 84.4% (9701)
Porcentaxe completado: 84.4% (9701)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso