Media Queries

Formas de adaptar a túa paxina aos dispositivos dos teus usuarios ou as súas preferenzas.

prefers-reduced-motion
Porcentaxe completado: 83.4% (9579)
Porcentaxe completado: 83.4% (9579)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

prefers-color-scheme
Porcentaxe completado: 83.5% (9598)
Porcentaxe completado: 83.5% (9598)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

color-gamut
Porcentaxe completado: 83.8% (9631)
Porcentaxe completado: 83.8% (9631)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso