Tipografías

Configurando e distribuindo o texto.

@font-face
Porcentaxe completado: 85% (9773)
Porcentaxe completado: 85% (9773)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

Line Breaking Properties
Porcentaxe completado: 85.4% (9817)
Porcentaxe completado: 85.4% (9817)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

font-variant
Porcentaxe completado: 85.2% (9796)
Porcentaxe completado: 85.2% (9796)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso
Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Miña selección do 2020: CSS IRL

Este blog é unha mina de ouro de coñecemento sobre CSS. Michelle é unha lenda de CSS e cada post e tutorial que escriben, está cheo de contido útil.

Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Andy Bell

Deseñador freelance e desenvolvedor que fai piccalil.li

initial_letter
Porcentaxe completado: 85.3% (9804)
Porcentaxe completado: 85.3% (9804)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

font-variant-numeric
Porcentaxe completado: 85.3% (9800)
Porcentaxe completado: 85.3% (9800)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

font-display
Porcentaxe completado: 85.4% (9811)
Porcentaxe completado: 85.4% (9811)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

line-clamp
Porcentaxe completado: 85.3% (9807)
Porcentaxe completado: 85.3% (9807)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Useino
O coñezo
Nunca he oín falar diso

Recursos Recomendados

Responsive Web Typography v2

In this course, Jason Pamental demonstrates type fundamentals to create better user experiences on mobile and desktop.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.