Opinións

Estas opinións describen un panorama dunha linguaxe que maduran, e faise máis complexa. E ata que pode -alo menos mentras nos esforzamos por manternos actualizados- un poco menos divertido?

CSS é fácil de aprender
Porcentaxe completado: 80.3% (9232)
Porcentaxe completado: 80.3% (9232)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ
Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

CSS está evolucionando moi despacio
Porcentaxe completado: 80.4% (9244)
Porcentaxe completado: 80.4% (9244)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ
Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

Clases funcionais (non-semánticas) (.center, .large-text, etc.) deberían evitarse
Porcentaxe completado: 80.2% (9220)
Porcentaxe completado: 80.2% (9220)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ
Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

Aniñar selectores (.foo .bar ul li {...}) debería evitarse
Porcentaxe completado: 80.4% (9237)
Porcentaxe completado: 80.4% (9237)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ
Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo
Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Miña selección do 2020: prefers-reduced-motion

A consulta ao medio -media query- para reducir o movemento, que axuda a evitar mareos e incomodidades.

Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Jina Anne

Devoto deseñador de sistemas e practicante

CSS é unha linguaxe de programación
Porcentaxe completado: 80.6% (9262)
Porcentaxe completado: 80.6% (9262)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ
Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

Disfruto escribindo CSS
Porcentaxe completado: 80.6% (9261)
Porcentaxe completado: 80.6% (9261)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ
Estou Moi de acordo
Estou de Acordo
Neutro
Estou en Desacordo
Estou Moi en desacordo

Como estás de satisfeito có estado xeral das tecnoloxías web?

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

Como estás de satisfeito có estado xeral de CSS?

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

Que crees que lle falta a CSS?
Porcentaxe completado: 8.9% (1028)
Porcentaxe completado: 8.9% (1028)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

Podes explorar as respostas completas relacionadas con esta pregunta neste outro proxecto.