CSS Frameworks

Librarías que te facilitan compoñentes e estilos listos para ser usados.

SatisfacciónS
IntereseI
UsoU
ConcienciaC

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Bootstrap
Porcentaxe completado: 82% (9425)
Porcentaxe completado: 82% (9425)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Materialize CSS
Porcentaxe completado: 82% (9427)
Porcentaxe completado: 82% (9427)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Ant Design
Porcentaxe completado: 82% (9428)
Porcentaxe completado: 82% (9428)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Semantic UI
Porcentaxe completado: 82.1% (9430)
Porcentaxe completado: 82.1% (9430)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Bulma
Porcentaxe completado: 82% (9425)
Porcentaxe completado: 82% (9425)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Foundation
Porcentaxe completado: 82.1% (9430)
Porcentaxe completado: 82.1% (9430)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

UIKit
Porcentaxe completado: 82% (9419)
Porcentaxe completado: 82% (9419)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín
Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Miña selección do 2020: PurgeCSS

Unha cousa que empecei a usar e a apreciar este ano é Purge CSS- unha incríble ferramenta para limpar o CSS que non se usa. Puode reducir considerablemente o tamaño do teu CSS, e é rápida e fácil de usar.

Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Christian Oliff

Desenvolvedor front-end en Trimble MAPS

Tachyons
Porcentaxe completado: 82% (9423)
Porcentaxe completado: 82% (9423)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Primer
Porcentaxe completado: 81.9% (9413)
Porcentaxe completado: 81.9% (9413)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Tailwind CSS
Porcentaxe completado: 82.2% (9445)
Porcentaxe completado: 82.2% (9445)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

PureCSS
Porcentaxe completado: 81.9% (9415)
Porcentaxe completado: 81.9% (9415)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Skeleton
Porcentaxe completado: 82% (9424)
Porcentaxe completado: 82% (9424)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Spectre.css
Porcentaxe completado: 81.9% (9410)
Porcentaxe completado: 81.9% (9410)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 1.7% (190)
Porcentaxe completado: 1.7% (190)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?