CSS-in-JS

Librarías que nos axudan a escribir CSS dentro do código JavaScript.

SatisfacciónS
IntereseI
UsoU
ConcienciaC

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Styled Components
Porcentaxe completado: 80.5% (9255)
Porcentaxe completado: 80.5% (9255)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

JSS
Porcentaxe completado: 80.6% (9267)
Porcentaxe completado: 80.6% (9267)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Styled JSX
Porcentaxe completado: 80.8% (9282)
Porcentaxe completado: 80.8% (9282)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Radium
Porcentaxe completado: 80.6% (9264)
Porcentaxe completado: 80.6% (9264)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Emotion
Porcentaxe completado: 80.8% (9281)
Porcentaxe completado: 80.8% (9281)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

CSS Modules
Porcentaxe completado: 80.9% (9293)
Porcentaxe completado: 80.9% (9293)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Styled System
Porcentaxe completado: 80.6% (9268)
Porcentaxe completado: 80.6% (9268)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín
Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Miña selección do 2020: Fela

Fela é unha incríble peza de código. É moi potente, relativamente fácil de usar e cun alto rendemento.

Pedímoslle á comunidade de CSS que compartan a súa “elección do ano”

Hugo “Kitty” Giraudel

Defensor da accesibilidade e da diversidade non-binarios

Stitches
Porcentaxe completado: 80.7% (9270)
Porcentaxe completado: 80.7% (9270)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Styletron
Porcentaxe completado: 80.8% (9281)
Porcentaxe completado: 80.8% (9281)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Fela
Porcentaxe completado: 80.8% (9284)
Porcentaxe completado: 80.8% (9284)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Linaria
Porcentaxe completado: 80.7% (9277)
Porcentaxe completado: 80.7% (9277)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Astroturf
Porcentaxe completado: 80.7% (9271)
Porcentaxe completado: 80.7% (9271)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 0.7% (84)
Porcentaxe completado: 0.7% (84)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?

Recursos Recomendados

Intermediate React, v2

You’ll learn hooks in-depth, CSS-in-JS with emotion, increase performance with code splitting and server-side rendering, and more.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.