Pre-/Post-procesadores

Utilidades para enriquecer CSS.

SatisfacciónS
IntereseI
UsoU
ConcienciaC

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Sass
Porcentaxe completado: 82.1% (9440)
Porcentaxe completado: 82.1% (9440)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Less
Porcentaxe completado: 82.3% (9454)
Porcentaxe completado: 82.3% (9454)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

PostCSS
Porcentaxe completado: 82.3% (9454)
Porcentaxe completado: 82.3% (9454)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Stylus
Porcentaxe completado: 82.2% (9442)
Porcentaxe completado: 82.2% (9442)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

2019

2020

Non o usaría
Non estou interesado
O volvería a usar
Interesado
Nunca o oín

Outras Ferramentas
Porcentaxe completado: 3.4% (394)
Porcentaxe completado: 3.4% (394)

Exportar
Porcentaxes%
ContaΣ

Outras ferramentas nesta categoría (respostas libres).

Nunha escala do un (moi descontento) ao cinco (moi satisfeito), como de contentos están os desenvolvedores có estado xeral desta categoría?

Recursos Recomendados

Sass Fundamentals

Leverage the Sass preprocessing to empower your CSS practices and master styling complex applications.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.