Layout

Jak pozycjonujesz elementy na ekranie?

Grid
Procent ukończenia: 94.9% (10906)
Procent ukończenia: 94.9% (10906)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2019

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

Subgrid
Procent ukończenia: 94.5% (10859)
Procent ukończenia: 94.5% (10859)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

Flexbox
Procent ukończenia: 94.6% (10871)
Procent ukończenia: 94.6% (10871)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2019

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

Multi-Column Layout
Procent ukończenia: 94.3% (10837)
Procent ukończenia: 94.3% (10837)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2019

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

Writing Modes
Procent ukończenia: 94.5% (10855)
Procent ukończenia: 94.5% (10855)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2019

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem
Poprosiliśmy członków społeczności CSS o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: Container Queries

Container queries to funkcjonalność na którą czekamy od dawna, więc bardzo się cieszę, że zespół Chrome pracuje nad jej natywnym wsparciem!

Poprosiliśmy członków społeczności CSS o ich “wybór roku”

Ahmad Shadeed

Autor debuggingcss.com

Exclusions
Procent ukończenia: 94.2% (10830)
Procent ukończenia: 94.2% (10830)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2019

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

CSS position:sticky
Procent ukończenia: 94.4% (10853)
Procent ukończenia: 94.4% (10853)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

CSS Logical Properties
Procent ukończenia: 94.3% (10837)
Procent ukończenia: 94.3% (10837)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

CSS property: aspect-ratio
Procent ukończenia: 94.5% (10855)
Procent ukończenia: 94.5% (10855)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

CSS content-visibility
Procent ukończenia: 94.5% (10865)
Procent ukończenia: 94.5% (10865)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2020

Używałem
Wiem co to jest
Nigdy o tym nie słyszałem

Polecane Źródła

CSS Grids and Flexbox for Responsive Web Design

Starting with a review of floats for context, but quickly moving into Flexbox and CSS grids, this essential course is for web developers that want to build responsive, beautiful web applications faster using less code and best practices.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.