Źródła

„Inne odpowiedzi” w tej sekcji podkreślają bogactwo i różnorodność społeczności CSS i zawierają wiele znakomitych blogów i podcastów, które z wielką chęcią dodamy do oficjalnej ankiety w przyszłym roku!

Blogi i Magazyny
Procent ukończenia: 73.3% (8418)
Procent ukończenia: 73.3% (8418)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

Jakie blogi/magazyny/itp. czytasz?

Inne Blogi i Magazyny
Procent ukończenia: 4.1% (476)
Procent ukończenia: 4.1% (476)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Strony i Kursy
Procent ukończenia: 79.7% (9157)
Procent ukończenia: 79.7% (9157)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

Z jakich stron/kursów/itp. korzystasz?

Poprosiliśmy członków społeczności CSS o ich “wybór roku”

Mój Pick 2020: Writing even more CSS with Accessibility in Mind

Na tej konferencji Manuel Matuzovic przedstawia przemyślane przykłady, które są angażujące, przystępne i wykonalne.

Poprosiliśmy członków społeczności CSS o ich “wybór roku”

Stephanie Eckles

Software Engineer @ Microsoft

Inne Stronyi Kursy
Procent ukończenia: 4.8% (554)
Procent ukończenia: 4.8% (554)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

Inne odpowiedzi (wolne pole).

Podcasty
Procent ukończenia: 19.1% (2199)
Procent ukończenia: 19.1% (2199)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

Jakich podcastów związanych z programowaniem słuchasz?

Inne Podcasty
Procent ukończenia: 3.5% (406)
Procent ukończenia: 3.5% (406)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

Inne odpowiedzi (wolne pole).