Pre-/Post-procesory

Narzędzia rozszerzające CSS.

SatysfakcjaS
ZainteresowanieZ
WykorzystywanieW
ŚwiadomośćŚ

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
Procent%
LiczbaΣ

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Sass
Procent ukończenia: 82.1% (9440)
Procent ukończenia: 82.1% (9440)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2019

2020

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Less
Procent ukończenia: 82.3% (9454)
Procent ukończenia: 82.3% (9454)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2019

2020

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

PostCSS
Procent ukończenia: 82.3% (9454)
Procent ukończenia: 82.3% (9454)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2019

2020

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Stylus
Procent ukończenia: 82.2% (9442)
Procent ukończenia: 82.2% (9442)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

2019

2020

Nie użyłbym
Niezainteresowany
Użyłbym ponownie
Zainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Inne narzędzia
Procent ukończenia: 3.4% (394)
Procent ukończenia: 3.4% (394)

Eksport
Procent%
LiczbaΣ

Inne narzędzia w tej kategorii (pole wolne).

W skali od jednego (bardzo niezadowolony) do pięciu (bardzo zadowolony), jak bardzo zadowoleni z obecnego ogólnego stanu tej kategorii są programiści?

Polecane Źródła

Sass Fundamentals

Leverage the Sass preprocessing to empower your CSS practices and master styling complex applications.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.