Åsikter

Hur känner du inför hur {topic} är i dagsläget?

CSS är lätt att lära sig
Completion percentage: 80.3% (9232)
Completion percentage: 80.3% (9232)

Export
Percents%
CountΣ
Håller verkligen med
Håller med
Neutral
Håller inte med
Håller verkligen inte med

CSS utvecklas för långsamt
Completion percentage: 80.4% (9244)
Completion percentage: 80.4% (9244)

Export
Percents%
CountΣ
Håller verkligen med
Håller med
Neutral
Håller inte med
Håller verkligen inte med

(Icke-semantiska) verktygsklasser (.center, .large-text, etc.) bör undvikas
Completion percentage: 80.2% (9220)
Completion percentage: 80.2% (9220)

Export
Percents%
CountΣ
Håller verkligen med
Håller med
Neutral
Håller inte med
Håller verkligen inte med

Selektor-nesting (.foo .bar ul li {...}) bör undvikas
Completion percentage: 80.4% (9237)
Completion percentage: 80.4% (9237)

Export
Percents%
CountΣ
Håller verkligen med
Håller med
Neutral
Håller inte med
Håller verkligen inte med
We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2020 Pick: prefers-reduced-motion

The media query to reduce motion, which helps avoid triggering dizziness and discomfort.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Jina Anne

Design systems advocate and practitioner

CSS är ett programmeringsspråk
Completion percentage: 80.6% (9262)
Completion percentage: 80.6% (9262)

Export
Percents%
CountΣ
Håller verkligen med
Håller med
Neutral
Håller inte med
Håller verkligen inte med

Jag gillar att skriva CSS
Completion percentage: 80.6% (9261)
Completion percentage: 80.6% (9261)

Export
Percents%
CountΣ
Håller verkligen med
Håller med
Neutral
Håller inte med
Håller verkligen inte med

Hur nöjd är du med det allmänna tillståndet för webbteknologier i dagsläget?

Export
Percents%
CountΣ

Hur nöjd är du med det allmänna tillståndet för CSS i dagsläget?

Export
Percents%
CountΣ

Vad känner du just nu saknas i CSS?
Completion percentage: 8.9% (1028)
Completion percentage: 8.9% (1028)

Export
Percents%
CountΣ

You can explore the full dataset of answers to this question in this side project.