Özellikler

Son yıllarda CSS artan bir hızla bir çok yeni özelliğe sahip oldu, fakat tahmin edebileceğiniz gibi topluluk tüm bu yenilikleri benimsemek konusunda yavaş ve daha geniş bir zamana ihtiacı var.

Bu grafik, kategoriye göre gruplandırılmış olarak tüm özellikler için çeşitli benimseme oranlarını göstermektedir.

Dış çemberin boyutu, bir özelliği bilen toplam kullanıcı sayısına karşılık gelirken, iç çember onu gerçekten kullananları temsil eder.

Ankete katılanların toplam sayısını temsil eden bir katmanın yanı sıra ayrıntılı verileri görüntülemek için fareyle her bir düğümün üzerine gelin.

Ne olduğunu biliyorum
Daha önce kullandım

Yanıtlayanlar ankette bahsedilen tüm CSS özelliklerinden kaç tanesini biliyorlardı?

Recommended Resources

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.