Conclusió

Si una persona que desenvolupa en JavaScript escriu una línia de codi CSS, és ja desenvolupadora de CSS?

Aquesta programació kōan il·lustra una clara tendència en el món del desenvolupament web: a mesura que es demana que desenvolupadors CSS aprenguin JavaScript, també hi ha més desenvolupadors en JavaScript que s'adonen que CSS és més que font-weight: bold;.

Per tant, preguntar-se sobre "l'Estat de CSS" és inherentment una proposta controvertida: depenent a qui preguntis pots obtenir respostes completament contraposades! I com saps quina és la correcta?

Aquí un altre kōan per a tu: la resposta correcta és que no hi ha resposta correcta. Cadascuna de les eines, metodologies, frameworks i llibreries exposades aquí té el seu propi lloc dins el vast ecosistema de front-end.

Estàs implementant una aplicació complexa amb React? Una bona opció és Styled Components. Estàs dissenyant una landing page estàtica? No t'equivocaràs pas amb Sass! I tot i que Bootstrap ha perdut tot el seu hype original, no el pots superar si ens referim al seu gran nombre de temes i plugins.

Així que mentre seguim de ben de prop les noves joguines que van emergint a GitHub cada setmana, no ens oblidem de les eines, tècniques i, sobretot, la gent que ha portat la torxa de CSS fins a dia d'avui. Necessitarem a tothom si volem que CSS segueixi creixent durant el 2021 i més enllà!

Atenció a nova informació

Si t'agradaria saber quan publiquem nous resultats o anunciem l'edició del proper any, facilita'ns el teu correu electrònic a continuació: