Metodologies CSS

Codificacions per escriure CSS més net.

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

BEM
Percentatge completat: 80.9% (9302)
Percentatge completat: 80.9% (9302)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

OOCSS
Percentatge completat: 81.1% (9325)
Percentatge completat: 81.1% (9325)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Hem demanat a membres de la comunitat CSS que comparteixin la seva "selecció de l'any"

La meva selecció de 2020: The CSS Cascade

With this blog post, Amelia Wattenberger didn't just go the extra mile, she ran a whole marathon! The animations and quiz will ensure you finally understand the CSS cascade.

Hem demanat a membres de la comunitat CSS que comparteixin la seva "selecció de l'any"

Sacha Greif

Creador d'aquesta enquesta

SMACSS
Percentatge completat: 81.2% (9331)
Percentatge completat: 81.2% (9331)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona
Percentatges%
QuantitatΣ

2019

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

CUBE CSS
Percentatge completat: 81.1% (9317)
Percentatge completat: 81.1% (9317)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

2020

No ho usaria
No m'interessa
Ho tornaria a usar
M'interessa
No em sona

Altres eines
Percentatge completat: 0.9% (99)
Percentatge completat: 0.9% (99)

Exporta
Percentatges%
QuantitatΣ

Altres eines d'aquesta categoria (resposta lliure).

En una escala d'entre u (cap satisfacció) i cinc (satisfacció total), quina és la satisfacció amb l'estat general de la categoria actual?

Recursos recomanats

Scalable Modular Architecture for CSS (SMACSS)

CSS architecture expert Jonathan Snook shares his experience building large sites with large teams to make your CSS more maintainable using his SMACSS methodology.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.